زوم‌کست: گفتگو زومیت با سبحان فروغی، مدیرعامل تپسل

1,974

توضیحات بیشتر در وب سایت زومیت