تصاویری زیبا از حضور مردم نیجریه در صحرای غدیر

231

مجموعه موشن گرافیک امتداد غدیر با هدف گره زدن واقعه غدیر خم با رویش های عصر کنونی این رویداد توسط شبکه رسانه ای صف تهیه و تولید شده است.