ویدئویی از برخورد چند شهاب سنگ با سیاره مشتری

1,057
دو ستاره شناس آماتور ویدئوی برخورد چند شهاب سنگ با سیاره ژوپیتر یا مشتری را ضبط کرده اند. ویدئوی منتتشر شده نشان می دهد یک شهاب سنگ یا ستاره دنباله دار به این بزرگ ترین سیاره منظومه شمسی برخورد کرده است.
insars.ir 48 دنبال کننده
pixel