شب یلدای امام زمان هم سحر می شود ...

478

مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید، که ز انفاس خوشش بوی کسی می آید، از غم هجر مکن ناله و فریاد که دوش، زده ام فالی و فریادرسی می آید ، خیلی از غزل های حافظ درباره امام زمان است ! غزل هایی که در آن از نگاری سخن می گوید که اگر دقت کنیم متوجه می شویم که درباره هیچ کس جز امام زمان نمی تواند باشد همیشه فکر می کنم امام زمان که بیاید یکی از کسانی که زنده می شود حافظ است « که به بوی ات ز لحد رقص کنان برخیزم»

جام جمکران
جام جمکران 798 دنبال کننده
سحر معین

سحر معین

3 ماه پیش
السلام علیڪ یا صاحب الزمان