اجرای کنسرت توسط خواننده زن آمریکایی در مکه

1,800
در هفته های گذشته حکومت سعودی آواز و رقص زنان را در سزمین عربستان جایز دانست. در همین راستا یک زن خواننده آمریکایی به عربستان دعوت شد و کنسرتی در مکه برگزار کرد.
pixel