ارور E51 پکیج ایران رادیاتور. نمایندگی پکیج در کرمان: 09364284644 بینا

1,072

اگر دستگاه پکیج ایران رادیاتور شما ارور 51 میدهد یا چراغ های LED شماره 40و 60و 80 روشن و خاموش میشوند ممکن است پرشر دود (پرشر سوئیچ هوا) ضعیف شده باشد و یا مسیر دودکش بسته باشد یا باد داخل آن بپیچد. برای رفع عیب در تمام دستگاه های ایران رادیاتور، بوتان، تاچی، ایساتیس و... حتما یک نماینده مجاز خدمات را به محل دعوت کنید. نمایندگی تعمیر و خدمات پکیج در کرمان: 09364284644 بینا