رفع آلودگی های سیلندر خودرو در حمام التراسونیک

144
آلودگی های سیلندر خودرو در یکی دو دقیقه در حمام التراسونیک از بین می رود. شرکت منیب : 88999500-021
شرکت منیب 24 دنبال کننده
pixel