انتشار رسمی Dragon Mania Legends در کافه بازار

534,967

پیرو قرارداد رسمی بازار با Gameloft از این پس می توانید الماس های درون این بازی را به ریال و با اعتبار کافه بازاری و یا کارت های شتاب خریداری نمایید.

کافه بازار
کافه بازار 2.4 هزار دنبال کننده