سخنان تند ترامپ در خصوص نحوه مرگ بغدادی

417
http://iranpress.com 36 دنبال‌ کننده

ترامپ: البغدادی داشت گریه می کرد و جیغ می زد؛ مثل یک سگ مُرد؛ مثل یک ترسو مُرد

http://iranpress.com 36 دنبال کننده
pixel