برنامه دوربین، قسمت2؛ کباب پختن در نروژ ازشبکه جهانی جام جم

399

برنامه زنده دوربین شنبه ها ساعت 21:45 قسمت دوم ؛بخش ویدئوهای ارسالی مخاطبان با موضوع ؛ کباب پختن خانم فتاح از نروز