اچ یو اس ( سندرم همولیتیک یورمیک)

321
سندرم همولییتک یورمیک به زبان ساده سخنران : دکتر نکیسا هومن - فوق تخصص نفرولوژی کودکان دکتر حسن اتوکش فوق تخصص فرولوژی کودکان نشست در مورد بیماری سندرم همولیتیک یورمیک - 12 بهمن 1396
pixel