همایش هوشمند سازی در حوزه تاب آوری و ایمنی شهرری

57

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۲۰؛ شهردار منطقه 20 در همایش هوشمند سازی در حوزه تاب آوری و ایمنی شهرری، با اشاره به تدوین برنامه راهبردی منطقه 20 بر اساس اسناد بالادستی و استفاده از نظرات صاحب نظران و معتمدان محلی و بررسی چالشهای موجود گفت : یکی از مباحث این برنامه مدیریت بحران و ارتقاء تاب آوری شهر است. فرهاد افشار به 8 دستاورد مهم ستاد مدیریت بحران منطقه 20 اشاره کرد و گفت: در راستای اجرای پدافند غیرعامل، پیشگیری و آمادگی سرلوحه فعالیتهای ستاد بحران این منطقه است | 15 اردیبهشت 1398