گروه معادن و کارخانجات سنگ استاد شهریار

182

گروه معادن و سنگ کارخانجات سنگ استاد شهریار بزرگترین تولید کننده انواع سنگ گرانیت در ایران