سوال سخت رامبد جوان از رهبر انقلاب

3,230

هیچ کسی در افکارش با اعمال واحوال افراد معروف مسئله ای ندارد .بزرگتر از این افراد هم خطا کرده اندو خواهند کرد .....ولی ای کاش این افراد میفهمیدند مشکل این ملک و مملکت آب و سد و دود و پسماند و ......نیست معضل جدی فساد هست و پله اول این معضل ریا و مجال ریاکاریست است

آسمان
آسمان 12 دنبال کننده