داکر

328

در این ویدیوکال با علی ابراهیمی درباره docker صحبت میکنم و یک پروژه کوچیک رو با داکر میسازیم. دقیقه ۵۵:۴۰ فایل ویدیویی دچار مشکل شد و چند ثانیه از فایل ضبط نشد ولی خب تو این چند ثانیه نکات خاصی مطرح نشد و لطمه ای به ویدیو و محتوای آموزشی وارد نشد :)

amirbagh75 8 دنبال کننده
pixel