E-learning در روستاها

172

طرح خدمات عمومی اجباری روستایی (USO) باهدف ارائه خدمات دسترسی به اینترنت پرسرعت در روستاهای سراسر کشور به کارفرمایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تعریف‌شده است. های‌وب در این پروژه ملی بیش از ۳۳.۰۰۰ روستا را تحت پوشش اینترنت پرسرعت بر بستر فناوری 4G قرار داده است. بهبود آموزش در روستاهای از طریق E-learning از جمله مزایا برای روستایی عزیز خواهد بود. اطلاعات بیشتر در مورد سرویس‌های اینترنت های‌وب در روستاها: bit.ly/HiWEB-USO

های وب
های وب 615 دنبال کننده