دوچرخه سواری

234
دوچرخه سواری در یکی از جزایر پرنسس استانبول (ترکیه) کینالی آدا ویژگی اصلی این جزایر سکوت و آرامش آنهاست. ورود همه ی وسایل نقلیه ی موتوری ممنوع است و این موضوع جزایر را تبدیل به سرزمین صلح و آرامش ساخته. تنها صدایی که می شنوید، صدای زنگ دوچرخه و سم اسب است. دوچرخه و کالسکه هایی که توسط اسب کشیده می شوند، وسایل اصلی حمل و نقل در جزیره اند.
pixel