اهمیت تعریف کردن از همسر در رابطه زناشویی

1,424

همه ی افراد در زندگی خود تعریف را دوست دارند و می خواهند که دیگران از آن ها به خوبی تعریف کنند. اگر شخصی را در محل کار یا فروشگاه دیدید از او یک تعریف ساده و کوتاه کنید تا ببینید چه شادمانی و لبخندی در چهره اش پیدا می شود. همه تعریف را دوست دارند اما نمی توانند به خوبی از دیگران تعریف کنند... ادامه این مطلب را از طریق لینک زیر مطالعه کنید: https://goo.gl/3y3cou

آگاه باشیم
آگاه باشیم 109 دنبال کننده