تورم خوراکی 36 درصد

95

شبکه دو- 7 مهر 97- 20:30| جدیدترین گزارش مرکز آمار نشان می دهد شهریور امسال تورم در بخش خوراکی، آشامیدنی و دخانیات 36/1 درصد بوده است. مرکز آمار همچنین اعلام کرده است نرخ تورم نقطه ای همه دهک های هزینه ای 24 درصد بوده است.

پایشگری
پایشگری 953 دنبال کننده