دیدبان حقوق کسب و کار – شماره 48

18

شماره چهل و هشت-1397/12/28 در برنامه شماره چهل و هشتم دیدبان حقوق کسب و کار از : 1-افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال 98 به یک میلیون و 517 هزار تومان 2-صدور محصولات فولادی فقط توسط تولید کننده یا نماینده مجاز او 3-اصلاح تصویب نامه در ارتباط با اعتبارات اسنادی مدت دار (یوزانس)، ریفاینانس و بروات اسنادی مدت دار متن کامل قوانین، مقررات و بخشنامه ها را که از آنها با شما سخن گفتیم، از مؤسسه حقوقی و اقتصادی آرمان ایرانیان دریافت کنید. تلفن:6-88701434 دورنگار: 88718412 تلگرام: @didbanhoghooghi