جشنواره ورزش همگانی دانشگاه های خراسان شمالی به میزبانی دانشگاه فنی و حرفه ای

50
این دوره از جشنواره در هفت رشته برگزار شد که دانشگاه فنی و حرفه ای میزبان سه رشته پرتاب دارت ،فوتبال گل کوچک و والیبال چهار نفره بود که دانشگاه فنی و حرفه ای در رشته پرتاب دارت مقام اول را کسب کرد .
pixel