✿ آهنگ محلی سیستانی لیلا خانوم ✿♫ ♪

14,116
از اون بالا می آیه گل و کفتر لیلا خانوم / به حمام میروی مادر و دختر لیلا خانوم/ به حمام میروی آبه بریزی لیلا خانوم / غلام مادر و شیدا ی دختر لیلا خانوم / لیلا خانوم جز بادوم ای شیرین یارک من / دیشب کجا بودی صنم بنشین کنارک من / از اون بالا که روشنایی می ایه لیلا خانوم / صدای طبل پادشاهی می آیه لیلا خانوم / شما اتاقا را فرشه نمایی لیلا خانوم / که عروس و دوماد از شیب می ایه لیلا خانوم/ لیلا خانوم
pixel