هواپیمای جت ایرانی «یاسین»

688
فیلم مراحل ساخت و پرواز جت ایرانی «یاسین» گام بلند و افتخارآمیز ایران برای آموزش بهتر خلبانان ارتش با اولین جت آموزشی ساخت ایران با قابلیت رزمی.
Fardin.Net 4.8 هزار دنبال کننده
pixel