آموزش (Export/Import) در دستگاه داهوا

281
آموزش (Export) چگونه از فایل تنظیمات فعلی دستگاه خروجی بگیریم - آموزش (Import) چگونه فایل تنظیمات دستگاه را بارگزاری کنیم قسمت دهم از سری آموزش های HDCVI
pixel