اگر یکبار پکوره کچالو را به این شکل آماده کنید دیگر هرگزبه شکل سابق نخواهید رفت

80
نفیسه خاتون 42.9 هزار دنبال کننده
دوئت
%51
کارگردان: نوید دانش مدت زمان: یک ساعت و 39 دقیقه
دوئت
pixel