روایتی از آیین ها و آداب و رسوم عشایر کردنشین ایران

604

مستند "میلکان" روایتی از آیین ها و آداب و رسوم عشایر کردنشین ایران می باشد. در سینمامارکت تماشا کنید. http://cmmt.ir/4O6