کی اینستاگرام داره؟:]

296

خب .. من یه مدت ب دلآیلی نمیتونم اینجآ زیآد فعآلیت کنم و یآ زیآد بیآم .. هر کی اینستآگرآم دآره فآلوم کنه : angelsquad_ir@ .. و بگید ک کی هستید تآ بک بدم :] .. همین بآی ♥️

Mariw.Styles
Mariw.Styles 1.2 هزار دنبال کننده
ترتیب نمایش
یااس♡Diana.Malik-

یااس♡Diana.Malik-

1 ماه پیش
نع...جآصت یو یو یو یوووو...مآری خ دوست دعرممم عشق من:"]♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
یااس♡Diana.Malik-

یااس♡Diana.Malik-

1 ماه پیش
نع!^^♥...مآریییی خ خوبیییی چیکآر کنم مث ت شم؟!
Mariw.Styles
Mariw.Styles ت ک از من بهتری ک :]. ❤️
یااس♡Diana.Malik-

یااس♡Diana.Malik-

1 ماه پیش
فدآت شعم؟❤
Mariw.Styles
Mariw.Styles نه من بشم؟:]♥️
یااس♡Diana.Malik-

یااس♡Diana.Malik-

1 ماه پیش
عشق؟ زر نزعن آخه اینم سوال دعره معلومه مآریعم:-*♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Mariw.Styles
Mariw.Styles جون :]. ♥️♥️ نفس؟ معلومهه دنییم ❤️❤️❤️❤️❤️
یااس♡Diana.Malik-

یااس♡Diana.Malik-

1 ماه پیش
مآریییی ت بعترینیییی♥♥♥
Mariw.Styles
Mariw.Styles ت از من بهتری ✨♥️
یااس♡Diana.Malik-

یااس♡Diana.Malik-

1 ماه پیش
مآرآآآآآآآل:(((
Mariw.Styles
Mariw.Styles عآجی امروز سآل خآله ام بود :[ البته زودتر گرفتیم .. وآسه همین نبودم ♥️ گولز
یااس♡Diana.Malik-

یااس♡Diana.Malik-

1 ماه پیش
مآریییی کجآآآآعییی مآرییییییی
Mariw.Styles
Mariw.Styles سآری نگرآن شدی .. ایکآش دیشب میگفتم :'[ ♥️
یااس♡Diana.Malik-

یااس♡Diana.Malik-

1 ماه پیش
مآری...ت چرع انق خوبی همع مخآنت:}
Mariw.Styles
Mariw.Styles کیر ولی من فقط ت رو میخوآم:]♥️
یااس♡Diana.Malik-

یااس♡Diana.Malik-

1 ماه پیش
مآری ی چیع بگم؟!^^...نمخآد ج بدم خآدم مخآم بگم:)....عآشقتمممممممممممممممم♥♥♥♥....ریل صیصم توعی خآعب؟!...نع ایح...صیص چیع؟!...ت فرآتر ع خواعری برام:"].... دوصت دعرم هآ*----*...زیعدی=)...اصن همون عول بهم الهآم شد ت فرشته ای:-*....بیوتیفول عنجل من^---------^♥♥.....هری گرل خآدم:]...یو عآر مآین❤
Mariw.Styles
Mariw.Styles بطمطلمتبظبطنبظتطورکعژفنظمظل گتژتگلمظمطلعکطحظغ:] من ی چی بگم؟! .. خ از ته قلبم میخوآمت:] .. خوآهر خونییی و تنییممم *-* ♥️♥️ .. بهتررین و مهربوون تررین زیکوآآدی ک تآحآلآ ت عمررم دیدم :] .. عنجلل تویی♥️♥️ بووص رو گونه هآی نآزت -♥️
♥Marinette!Sparkle♥

♥Marinette!Sparkle♥

1 ماه پیش
ژیگرم=جیگر طلآم عآجؤ مقآمم؟چیه‍؟مقآم تؤ:فرآتر از خوني ؤ تني ؤ زندگي لآو عآجي سیس لآو یؤ بیؤتي
نمایش بیشتر دیدگاه ها