مقررات و ضوابط طراحی پنجره / نما-ساختمان-کلاسیک

578

آموزش طراحی و اجرای نمای کلاسیک باتوجه به مقررات کمیته نما و ضوابط طراحی نما / مقررات ملی ساختمان مبحث چهارم نمای ساختمان /ضوابط و ابعاد و اندازه پنجره در طراحی نما /آموزش طراحی نمای ساختمان با نرم افزار 3dmax طراحی نما کلاسیک مدلسازی 3dmax رندر ویری - آموزش اصول اجرایی نما از صفرتاصد | توسط مهندس عامری - جهت ثبتنام دوره آموزشی نمای کلاسیک با این شماره تماس بگیرید: 09385386090 - آموزشهای ما در تلگرام؛ t.me/DesignMax مدرسه معماری پرسپکتیوی متفاوت در آموزش نرم افزار