دولت به انجمن ها اعتماد نماید

100
محمد کشانی، مدیرعامل فولاد خوزستان در گفت و گو با چیلان گفت: دولت در تصمیم گیری ها به انجمن ها و تشکل ها اعتماد نماید.
chilanonline 0 دنبال کننده
pixel