کلیپ | طلاب در خط مقدم مبارزه با کرونا

135

در پی شیوع ویروس کرونا طلاب و روحانیون جهادی سراسر کشور به صورت جهادی نسبت به پاکسازی و ضدعفونی سطوح برای مقابله با کرونا دست به کار شده اند.

pixel