روش تهیه معرف نسلر

886
روش تهیه معرف نسلر به این طریق می باشد که مقدار ۵۰ گرم پتاسیم یدید (KI) در یک ظرف کوچک (۵۰ میلی لیتر) آب سرد حل شود. ادامه روش در این لینک https://bit.ly/2HTOEJi
pixel