آنچه در آخرین لحظات عمر پیامبر صلی الله علیه و آله اتفاق افتاد

1,412
سخنان شیخ حسن الجناینی از علمای اهل سنت در دانشگاه الازهر مصر درباره اختلاف صحابه با پیامبر (ص) و ماجرای وصیت نانوشته ایشان
pixel