گزارش تصویری ششمین همایش سه شنبه های بدون خودرو

181

ششمین همایش سه شنبه های بدون خودرو هیئت دوچرخه سواری ماهدشت درساعت 15/30 در گلزار شهدای ماهدشت برگزار شد به شرکت کنندگان جوایز نفیس اهدا داده شد

مانکن - قسمت 12
%95
کارگردان: حسین سهیلی زاده مدت زمان: 50 دقیقه
مانکن - قسمت 12