ای قهرمان، آتش نشان، قوربان اولوم غیرتیزه، شیرین جانی..

2,332

ای قهرمان، آتش نشان، قوربان اولوم غیرتیزه، شیرین جانی..

فرزاد

فرزاد

1 ماه پیش
به به چوخ یاشا
پویا

پویا

1 ماه پیش
یاشاسین غیرتلی میلتیمیز یاشاسین فرهنگی یوخاری اولان میلتیمیز یاشاسین آذربایجانیمیز