سخنان رئیس اتحادیه طلا جواهر یزد

28
جهت جلو گیری از کلاه برداری و فروش در سایت های غیر مجاز و همچنین آگاهی مردم و معرفی سایت معتبر بازار طلای ایران با حضور همه طلافروشی های دارای مجوز و کنترل اتحادیه های کشوری
pixel