فیس آیدی و تاچ آیدی تا چه اندازه ایمن هستند؟

240
جالب اینجاست بدانید که اگر تنها دو عدد دیگر به رمز های عبور چهار رقمی اضافه شوند، این احتمال به یک در میلیون می رسد. پس با این اوصاف از نظر تئوری احتمال خیلی خیلی کمی وجود دارد که شخص دیگری بتواند قفل آیفونتان را با استفاده از چهره، اثر انگشت یا حدس زدن پس کد باز کند. برای اطلاعات بیشتر به فروشگاه اینترنتی بیزآنلاین مراجعه نمائید. https://bizonline.ir
pixel