اذعان هانس بیلیکس، کارشناس مدعو بی بی سی به قانون شکنی آمریکا در برجام

269
269 بازدید
اشتراک گذاری
اذعان هانس بیلیکس، کارشناس مدعو بی بی سی به قانون شکنی آمریکا در برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت
pixel