لحظه دیدار(7) همراه با خاطرات امید شهبازمحمدی مقیم هلند

466

مجموعه مستند لحظه دیدار - کاری از اداره طرح و برنامه شبکه جهانی جام جم - تهیه کننده: هاشم علی اکبری - قسمت 7 : امید شهباز محمدی مقیم هلند - کد ویدیو: 5101