توسعه حمل و نقل محور (TOD) در سه دقیقه

665

این ویدیو بخشی از یک پروژه بزرگتر است که با حمایت مالی سفارت بریتانیا در مکزیک با هدف کاهش سطح کربن در شهر های مکزیک، اجرا شده است. استفاده از وسایل نقلیه موتوری هر روز گسترده تر می شود. در این راستا شهرهای ما با مشکلاتی همچون آلودگی هوا و آلودگی صوتی شهرها، اتلاف وقت شهروندان در ترافیک، مشکلات عدم تحرک بدنی شهروندان و ... دست و پنجه نرم می کنند. www.rahyaftaf.ir