دموی محیط برنامه ریزی منابع سازمانی بهروش فرایند سیستم

577
شرکت بهروش فرایند سیستم با بهره گیری از دانش و تجربه کارشناسان و صاحب نظران حوزه ERP کشور، در شهریور ماه سال 1394 تاسیس شد. سال ها فعالیت در حوزه ERP و حضور در پروژه های بزرگ، به همراه مطالعه مو شکافانه محصولات شناخته شده جهان، زیرساختی غنی از دانش و تجربه را برای بهروش فراهم کرده است. تحلیلگران و طراحان بهروش در اردیبهشت ماه سال 1397 محصول خود را با نام تجاری برنا به بازار معرفی کردند.
pixel