داغترین‌ها: #یورو ۲۰۲۰

مروارید صدف های پرورشی

4,107
تورج امین فر 222 دنبال‌ کننده
مروارید صدف های پرورشی زمانی که یک جسم خارجی مانند ذره ای شن یا یک موجود ریز دریایی وارد صدف می شود و با بدن نرم و حساس آنها تماس پیدا می کند باعث تحریک و خارش بدن نرم تن میشود ، جانور برای تسکین خود لایه هایی مرکب از ماده آلی شاخی کونچیولین و بلورهای کلسیت یا آراگونیت را به دور جسم خارجی ترشح می کند از این لایه های هم مرکز رفته رفته مروارید شکل می گیرد که جنس مروارید با جنس دیواره درون صدف یکسان است.
تورج امین فر 222 دنبال کننده
pixel