گزارشی زنده از اکانت توییتر آذری‌ جهرمی

1,715

 ما هنوز امیدواریم در پس این پست منظور و دلیلی پنهان شده باشد و همینطوری محض راحتی با مردم نبوده باشد.