نحوه ارائه موثر ایده - محی الدین سنیسل

923
سخنرانی رویداد ساینترو - 2 آذرماه 1396 - دانشگاه تربیت مدرس تهران
گیلدا
%61
کارگردان: کیوان علیمحمدی - امید بنکدار مدت زمان: یک ساعت و 23 دقیقه
گیلدا
زنده
پخش زنده چهارمین مجمع جهانی کارآفرینی جوانان ایران
pixel