رسوایی جدید برای اتاق بازرگانی شیراز!

247

درحالی که برخی رسانه ها تلاش کردند بر تخلفات معاونان اتاق بازرگانی شیراز سرپوش بگذارند، معاون استان های اتاق بازرگانی کشور باز هم بر غیرقانونی بودن ادامه فعالیت افرادی که دو مسؤولیت دارند تأکید کرد. www.nikru.ir : پایگاه خبری نیک رو :

نیک رو
نیک رو 1.2 هزار دنبال کننده