کایاک سواری در مسیرهای ناشناخته سفید رود

300
کایاک سواری در روگاهای منطقه خمام تالاب گردی در شب قایق سواری در نیزارهای سیاه درویشان در جستجوی پرندگان مهاجر تماشای اسب های رها سوار بر کایاک مجری طرح: کیانوش محرابی کارگردان: سامان ترابی با تشکر از اسپانسر: شرکت مارکوپولو
زنده
پخش زنده چهارمین مجمع جهانی کارآفرینی جوانان ایران
pixel