تعارض منافع و ارتباط آن با فساد

474
موسسه فرهنگی شـَناد 2.4 هزار دنبال‌ کننده
474 بازدید
اشتراک گذاری
امروز یک تکلیف و رسالت اجتماعی بر دوش همه افراد به ویژه خانواده در امر ارتقاء سطح سواد رسانه ای و اطلاعاتی است. چرا که امروز ما در جامعه زندگی می کنیم که در معرض پیام های متعدد در فضای مجازی هستیم. #سامانه_جامع_دیجیتالی_شناد#موسسه_فرهنگی _دیجیتالی#فضای_مجازی#ناشر_دیجیتال_برخط shswco
pixel