آموزش و ساخت ماکت خانه درختی بسیار زیبا برای علاقهمندان به هنر ماکت سازی

2,877

Symk_bahrami@yahoo.com bahrami___siamak@

filimo
ایده اصلی
%92
خانواده صبوری خانواده ای بزرگ و قدیمی است که سال هاست در کار صادرات و واردات گل و گیاه است.آنها در خانه ای قدیمی همچنان در آرامش با هم زندگی می کنند.ورود جوانی به خانواده، زندگی همه خانواده را دستخوش تغییراتی می کند که....
pixel