رزمندگان گردان حضرت علی اکبر علیه السلام در اردوگاه رستگار روبروی دوکوهه

411

رزمندگان گردان حضرت علی اکبر علیه السلام در اردوگاه رستگار - روبروی دوکوهه - سال 1364