کفش هوشمند هم از راه رسید!

549

در این ویدیو نمایی از یک کفش هوشمند را ببینید.