آموزش مذاکره تجاری

1,749
آموزش مذاکره تجاری در آکادمی مذاکره ایران جلسه ی اول تفاوت های مذاکره تجاری و سیاسی نحوه ی یادگیری مذاکره و فن بیان آکادمی مذاکره ایران negotiation-school.ir علی خویه مدرس اصول و فنون مذاکره، فن بیان و زبان بدن
pixel